Selskapet ble verdsatt til ca NOK 1.350 millioner, og det ble solgt aksjer for NOK 575 millioner i forbindelse med noteringen. Nordic Nanovector ASA utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, BetalutinTM, tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).

Thommessen var selskapets juridiske rådgiver i noteringsprosessen. Tilretteleggere for noteringen var ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets.

Les hele pressemeldingen fra Nordic Nanovector ASA her.