Selskapet ble verdsatt til ca NOK 2.047 millioner, og det ble solgt aksjer for ca NOK 951 millioner i forbindelse med noteringen. Multiconsult ASA er ett av Norges ledende miljøer innen prosjektering og ingeniørrådgiving og leverer multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll til kunder i Norge og internasjonalt innenfor bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur, miljø og naturressurser.

Thommessen bisto tilretteleggerne ABG Sundal Collier og Arctic Securities i forbindelse med noteringen. Thommessens team ble ledet av Anders Arnkværn.

Les hele pressemeldingen fra Multiconsult ASA her.