Infrastrukturfondet SUSI Partners er et sveitsisk investeringsfond som spesialiserer seg på fornybar energi-infrastruktur.

Transaksjonen ble gjennomført 29. juni 2018. I tillegg er alle leveranse- og entrepriseavtaler for bygging av vindparken inngått. Utbyggingen av vindparken finansieres av tyske Landesbank Baden-Württemberg.

Norsk Hydros heleide datterselskap Hydro Energi kjøper 100 % av parkens kraftproduksjon på ca 0,7 TWh per år i de første 25 årene etter idriftsettelse, og vil håndtere balansering og nominering i kontraktens løpetid. Kontrakten vil bidra til å forsyne Hydros aluminiumverk i Norge.

Teamet som har bistått i saken har vært ledet av Jens Naas-Bibow og Jacob F Bull.

Tonstad vindpark vil ligge på østsiden av Sirdalsvatnet i Sirdal og Flekkefjord i Sør-Norge. Vindparken er planlagt med en installert kapasitet på 208 MW og en estimert årlig produksjon på ca 0,7 TWh, og er tenkt tilknyttet eksisterende kraftnett via en ny 132 kV kraftledning frem til Ertsmyra transformatorstasjon ved Tonstad.

Pressemeldinger finner du her:

Pressemelding ENGIE

Pressemelding Hydro