Transaksjonen er større enn Aquila Capitals oppkjøp av Norsk Grønnkraft AS som Thommessen bistod med i 2014.

Småkraft er landets største selskap for utvikling og bygging av småkraftverk. Siden oppstarten i 2002 har selskapet bygget og satt i drift 45 kraftverk, og har for tiden 15 under bygging og mer enn 100 kraftverk under utvikling. Samlet årlig produksjon i porteføljen Aquila Capital overtar er over 500 GWh.

Aquila Capital er en betydelig og etablert investor i norsk vannkraft gjennom eierskap i småkraftselskapet Norsk Grønnkraft (100 %), Tinfos (36 %) og Jørpeland Kraft (33 %). Gjennom kjøpet av Småkraft styrker selskapet sin satsing på vannkraft i Norge og fornybar energi i Europa. Aquila Capital overtar kraftverkene i drift, den betydelige utviklingsporteføljen samt organisasjonen som kan gjennomføre videre utvikling.

Småkraft selges av de norske energiselskapene: Statkraft, Agder Energi, BKK og Skagerak Energi.

Kjøpet vil være gjennomført i løpet av 2015.

Bistanden fra Thommessen ble ledet av Bendik Christoffersen og Thomas Borch-Nielsen.

Du kan lese pressemeldingen fra Småkraft her.