Vi kan forvente flere konkurranseerstatningssøksmål i årene som kommer, og norske domstoler forventes å måtte ta stilling til flere hittil uavklarte spørsmål knyttet til private håndhevelse (blant annet i hvilken grad er konkurransemyndigheters vedtak bindende? Hvem skal bevise "passing on" av det eventuelle tapet? Hvordan skal innsyn i konkurransemyndighetenes saksbehandling håndteres? mv.).

Konkurranseloven og tvisteloven vil kunne bli gjenstand for flere endringer knyttet til regler om såkalt "passing on", solidaransvar, foreldelse og bevistilgang. Domstolene vil også avsi viktige kjennelser om jurisdiksjon i konkurranseerstatningssøksmål.

Guiden gir nærmere svar på spørsmål som:

  • Hva er det rettslige grunnlaget for private konkurranseerstatningssøksmål?
  • I hvilke konkurransesaker er privat håndhevelse for domstolene en mulighet?
  • I hvilken grad kan partene påvirke valget av jurisdiksjon?
  •  Hvordan kan søksmål finansieres?
  • Hvilke bevis kan legges frem?
  • Er bevis fra forutgående straffesaker tilgjengelige for saksøkere i senere konkurranseerstatningssaker?
  • Hva er beviskravet for å vise konkurranseskade, tap og årsakssammeheng mellom skaden og tapet?
  • Hvilke regler for gruppesøksmål gjelder?
  • Hvilke typer kompensasjon er tilgjengelig og på hvilket grunnlag?
  • Hvem er ansvarlig for sakskostnadene og kan disse kreves erstattet?

Klikk her for å lese kapittelet skrevet om Norge av Svein Terje Tveit. Du kan lese hele boken ved å klikke her.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – State Aid 2018 (Published: August 2018). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.