Eiendommene er solgt til det internasjonale eiendomsfondet Meyer Bergman. Fondet betaler i alt 5,3 milliarder kroner for eiendomsporteføljen. Fondet eier allerede flere luksuseiendommer i utlandet, blant annet i Paris og London.

Søylen eide de 11 eiendommene sammen med sin amerikanske partner, Madison International gjennom sitt felles selskap, Promenaden Property.

Les mer om saken her.