I forbindelse med transaksjonen overtar Cargill syv produksjonsfasiliteter, hvorav tre i Norge, og én henholdsvis i Chile, Canada, Scotland og Vietnam. De overtar også to forsknings- og utviklingssentre i Norge og Chile.

Transaksjonen ble endelig gjennomført 8. oktober 2015.