Oppgjøret på overtagelsestidspunktet forventes å utgjøre NOK 1,4 milliarder.

Gina Krog-feltet er under utbygging og forventer oppstart i 2017. Plan for utbygging og drift ble godkjent i mai 2013. Kjøpet som forutsettes gjennomført med virking fra 1. januar 2015 krever godkjennelse av olje- og energidepartementet og finansdepartementet.

Les mer om transaksjonen her.

Thommessens team består av Rune Solberg, Claus S Mørch, Tonje Eilertsen og Henrik F Torgrimsby.