Nordkraft overtar eierskapet til Nygårdsfjellet Vindpark (i drift), samt utviklingsprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord. Nordkraft vil være ansvarlig for å utvikle Ånstadblåheia og Sørfjord frem til investeringsbeslutning og samtidig ha prosjektledelsen for selve utbyggingen, som vil gi i overkant av 460 GWh ny produksjon.

Fortum er et ledende energiselskap i Norden, Baltikum, Polen og Russland. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk.

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi.

Transaksjonen er forventet gjennomført i løpet av første kvartal 2017. Thommessens bistand ble ledet av Bendik Christoffersen.

Les mer om transaksjonen her, og her.