Kjøpesummen er USD 1,05 milliarder pluss en betinget betaling på inntil USD 250 millioner. DONG Energys produksjon i 2016 var 100.000 fat oljeekvivalenter pr dag. Estimerte reserver er anslått til 570 millioner fat oljeekvivalenter. Kjøpet er betinget av godkjennelse fra relevante myndigheter. Thommessens bistand relaterer seg til olje- og gassvirksomheten og eiendelene i Norge.

Thommessens team består av Rune Solberg, Stein Kimsås-Otterbech, Christian Hals, Claus Severin Mørch og Cathrine B Hetland.