Sparebankstiftelsen DNB har til hensikt å opprette en ny stiftelse som vil tre inn som eier av Amedia, og transaksjonen er ventet gjennomført i løpet av april.

- Lokalavisene har stor betydning for sine lokalsamfunn, for demokratiet, kultur og organisasjonsliv. Målet med kjøpet er å bidra til at avisene kan utvikle seg videre til beste for sine lokalmiljøer, sier direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen.

Teamet fra Thommessen som har bistått Sparebankstiftelsen DNB har vært ledet av Hans Cappelen Arnesen, Lars Eirik Gåseide Røsås og Petter Sveen Nilsen.

Sparebankstiftelsen DNB eier i underkant av ti prosent av aksjene i DNB. Utbytte stiftelsen mottar fra DNB benyttes til samfunnsnyttige formål.

Amedia er et norsk mediekonsern som består av 62 abonnementsaviser, nettaviser og andre publikasjoner. Amedia er landets største utgiver av lokalmedier.