Thommessens team har bestått av Bendik Christoffersen, Jens Naas-Bibow, Ervin Auren og Petter Sveen Nilsen.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av vindkraftprosjekter hvor Thommessen har bistått i den senere tid, blant annet refinansiering og innhenting av kapital til Midtfjellet Vindkraft AS, finansiering av Hamnefjell vindpark, arbeid med Austri Vind DA, salg av Bjerkreim Vind AS og prosjektutvikling/salg av Tonstad vindpark og Tellenes vindpark.

Nyheten om at selskapet Fosen Vind DA har truffet positiv investeringsbeslutning om utbygging av vindkraftanlegg på til sammen 1 000 MW i Fosen, Midt‑Norge ble kjent 23. februar 2016. Fosen Vind DA er et joint venture-selskap som eies av Statkraft SF (52,1 %), TrønderEnergi AS (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40 %). Anlegget vil bestå av seks vindparker og totalt 278 turbiner. Utbyggingen starter allerede i 2016 og skal være ferdig innen utgangen av 2020. Nordic Wind Power DA ble solgt fra Agder Energi AS, TrønderEnergi AS og NTE til et investeringskonsortium opprettet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners.