I forbindelse med transaksjonen vil Det norske tilføres verdier på rundt 10,8 milliarder kroner som gjøres opp med aksjer og kontanter. Aker-systemet, som i dag eier 50 prosent av Det norske, vil etter gjennomføringen få en eierandel på 40 %, BP UK på 30 %  og øvrige aksjonærer 30 %.

Aker BP vil ha  en portefølje på 97 lisenser på norsk sokkel med reserver på 723 millioner fat oljeekvivalenter, 1400 ansatte  og  en samlet produksjon på rundt 122.000 fat per dag. Hovedkontoret blir i Oslo.

Teamet som bistår BP består av Anders Arnkværn, Rune Solberg, Solveig Fagerheim Bugge, Christian Hals, Stein Kimsås-Otterbech, Ståle Kristiansen og Claus S Mørch.