Aurora LPG er notert på Oslo Axess. Budet er med oppgjør i aksjer i Avance Gas og verdsetter Aurora LPG til NOK 1,7 milliarder. Det kombinerte selskapet vil eie og drifte verdens nest største VLGC flåte på 23 skip når samtlige nybygg under Aurora LPGs nybyggingsprogram har blitt levert (forventet i Q3 2016).

Avance Gas er en av verdens største VLGC-rederier og Thommessen bistod også i forbindelse med noteringen av selskapet på Oslo Børs i april 2014.