Vi setter stor pris på tilliten fra våre klienter for fjerde år på rad. Prosperaundersøkelsen er en bred undersøkelse blant de største kjøpere av forretningsjuridiske tjenester , og vi oppfatter den som meget relevant for Thommessen, sier styreleder i Thommessen, Hans Cappelen Arnesen.
Vi har arbeidet målbevisst gjennom lang tid, og det er veldig gledelig å se at vi klarer å holde posisjonen i et marked hvor konkurransen blir stadig tøffere. Samtidig er vi veldig bevisste på å kunne bruke undersøkelsen til å se hva vi kan bli bedre på. Vi hviler ikke på våre laurbær, vi fortsetter å jobbe videre for å forbedre våre juridiske tjenester, sier Managing Partner, Sverre Tyrhaug.

Se resultater fra undersøkelsen på Prospera sine hjemmesider her.                                              

Prospera-undersøkelse gjennomføres årlig blant Norges største kjøpere av advokattjenester. Resultatene fra årets undersøkelse ble publisert 16. mai.