-Det er med stor glede at vi ønsker både Solveig Fagerheim Bugge og Marius Holm Rynning velkommen til partnerskapet, sier Sverre Tyrhaug. Han får støtte fra styreleder, Hans "Hasse" Cappelen Arnesen:

- Målt i volum er Thommessen størst på transaksjoner hittil i 2016 ifølge Mergermarket. Så langt i år har vi vært med på nesten 40 M&A-transaksjoner til en samlet verdi på over 5 milliarder euro. Han utdyper:

-Både Solveig og Marius har hatt sentrale roller i flere av de store transaksjonene vi har vært med på de siste årene. Solveig vil inngå i gruppen som en fullbefaren partner innen både M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner. Marius vil være sentral innenfor skatterådgivning knyttet til transaksjoner, herunder finansiering og restruktureringer.

-Nok en gang kunngjør vi nye partneropptak fra egne rekker. Det er svært gledelig! Både Solveig og Marius har vært med oss siden de var traineer, og senere advokatfullmektiger, her ved kontoret i Oslo, konkluderer Sverre.

Solveig og Marius blir partnere fra 1. januar 2017.