Som advokat har Hanne prosedert flere tunge og profilerte saker for domstolene, både mens hun jobbet i PwC og mens hun var partner i Arntzen de Besche. Hennes prosedyrearbeid i Arntzen de Besche førte blant annet til at firmaet i 2014 ble nominert til "European Tax Disputes Firm of the Year" av International Tax Review.

Hun forteller at det gode inntrykket av Thommessen stammer fra tiden som revisor. Det var et inntrykk som ble forsterket i rettssalen da hun representerte Transocean-selskapene i Transocean-saken.

Under rettssaken opplevde jeg at jeg kom under huden på Thommessen. Jeg så hvordan skatteavdelingen i Thommessen jobbet sammen, og ble imponert.

-Under rettssaken opplevde jeg at jeg kom under huden på Thommessen. Jeg så hvordan skatteavdelingen i Thommessen jobbet sammen, og ble imponert. Det samme gjaldt EY. Det var en situasjon som la ekstremt mye press på begge virksomhetene. Jeg var imponert over det faglige nivået og hvordan alle parter, både Transocean, Thommessen og EY, stod samlet og ikke pekte på hverandre. Det var avgjørende for at saken gikk godt.

Sterkt faglig engasjement

Gjennom karrieren har Hanne hatt et sterkt faglig engasjement også utenfor kontoret.

- Jeg har jobbet som revisor i mange år. Gjennom arbeidet har jeg jobbet mye med selvangivelser for mine klienter. Vårt omforente mål har alltid vært å sørge for at ting alltid skal være riktig. Som advokat er jeg blitt overrasket over hvor aggressive skattemyndighetene kan være å få igjennom ting som ikke har hold i jussen.

Hanne forteller at det er på bakgrunn av dette hun har engasjert seg i Advokatforeningens Rettsikkerhetsutvalg og i Skattelovutvalget, hvor hun fra 1. januar 2016 er valgt til leder. Gjennom hennes engasjement for rettsikkerhet i skatteforvaltningen har hun bidratt aktivt i debatten, og har vært en pådriver for å få til endringer.

Vårt omforente mål har alltid vært å sørge for at ting alltid skal være riktig. Som advokat er jeg blitt overrasket over hvor aggressive skattemyndighetene kan være å få igjennom ting som ikke har hold i jussen.

-Det var veldig gøy at vi i desember fikk nytt utkast til ny skatteforvaltningslov. Mange – meg inkludert – har jobbet hardt for dette i flere år, og nå blir det tatt til følge, sier hun.

Fire øyne på saken

Med seg fra tiden i PwC har Hanne også en klar oppfatning om hva som definerer godt samarbeid:

-I PwC jobbet vi alltid i team, aldri på egenhånd. Hele systemet i PwC er lagt opp slik at ingen godkjenner noe alene, det er alltid minst to stykker som skal se på saken. Det er det vi kaller ”four eyes” og det er en grunnbjelke i kvalitetssikringen. Jeg har alltid jobbet i team og trives med det. Dette er noe jeg tar med meg inn i Thommessen også, forteller hun.

-Ambisjonen min for 2016 blir å komme skikkelig på plass og bli kjent med menneskene i Thommessen. I tillegg blir det viktig å kartlegge hva vi kan og hva vi ikke kan for å kunne hjelpe klienter best mulig. Så langt er inntrykket veldig positivt, konkluderer hun.