Yrkesaktive regner med å være lenger i jobb enn tidligere og nesten 70 prosent kan tenkte seg å jobbe til de er 70 år eller eldre viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2015 som ble lagt frem i dag. Finansforbundet ønsker å kjøre flere rettssaker i tilfeller hvor eldre arbeidstakere er berørt i omstillings- eller nedbemanningsprosesser.

I dag la Senter for seniorpolitikk frem sitt barometeret for 2015. Rapporten viser oppsiktsvekkende funn knyttet til yrkesaktives ønske om å stå i jobb. Gjennomsnittlig ønsket avgangsalder for yrkesaktive er nå 66,2 år, dette er en økning på fem år siden 2003. I tillegg sier over 70 prosent av de som har deltatt i undersøkelsen at de kan tenke seg å jobbe til de er over 70 år. Dette er en betydelig økning fra tidligere, og står i kontrast til hvordan holdningen til eldre arbeidstakere er i arbeidslivet.

Mange oppfatter at trenden er at arbeidstakere skyves ut av arbeidslivet i stadig yngre alder. Særlig i finansbransjen er oppfatningen fra fagforeningene at de eldre presses ut, og Finansforbundet melder at der praksis tidligere var 60 pluss er det nå arbeidstakere på 55 år eller eldre som oftest blir berørt i omstillinger og nedbemannings-prosesser. Finansforbundet mener arbeidsgiver i mange tilfeller ikke har rettslig grunnlag for oppsigelse i disse sakene, og ønsker nå å kjøre flere slike saker for domstolene for å få fokus på problemstillingen.