I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over de viktigste endringsforslagene.

Les hele nyhetsbrevet her.