Staten hadde ikke grunnlag for å nekte tilbakebetalingen når kundefordringen var å anse som tapt, selv om misligholdet hadde vart i ca halvannet år og det var delvis sammenfallende eier- og ledelsesforhold på kreditor- og debitorsiden.

Advokat Torgeir Fjeldskaar prosederte saken på vegne av Lønningshaugen-15 AS i alle instanser.

Les hele nyhetsbrevet her.