Thommessen har bistått sentrale långivere med flere i forbindelse med restruktureringen av Eitzen Chemical.

850 millioner dollar i bank- og obligasjonsgjeld er konvertert til aksjekapital. De tidligere långiverne eier nå 98 prosent av aksjene i selskapet. I tillegg har Eitzen Chemical inngått nye låneavtaler, og det gjennomføres en betydelig omorganisering av konsernet, med omflagging av skip og flytting av deler av virksomheten til Bermuda. Eitzen Chemical endrer også navn til Team Tankers International Ltd.