- I Thommessen registrerte vi at aktiviteten var ekstremt høy allerede rundt påsketider. Denne aktiviteten vedvarte frem mot sommeren og utover høsten, forteller Christian Müller, som leder Thommessens avdeling for næringseiendom.

Høy investeringsvilje

Christian får støtte fra Chris Borch og Even Bratsberg, som også er partnere i eiendomsavdelingen i Thommessen. De forteller at man aldri har sett liknende tall – heller ikke i den forrige boomen i 2006 og 2007.

Vi kan takke lave renter, en svak krone og sterk investeringsvilje blant utenlandske investorer for den høye aktiviteten.

-Vi er stolte av at klientene har gitt oss tillit til å gi råd i de aller fleste store og kompliserte transaksjonene som har vært i det norske markedet, sier Chris.

-Vi kan takke lave renter, en svak krone og sterk investeringsvilje blant utenlandske investorer for den høye aktiviteten. Vi ser en klar økning av internasjonale aktører, men våre norske klienter er klart like viktige som før, sier Even.

Tror på solid fortsettelse

-Vi tror at vi får et solid transaksjonsvolum også inn i 2016, selv om det er enkelte mørke skyer på himmelen. Økt ledighet, lavere leiepriser, særlig i olje- og gassegmentet og i noen bestemte geografiske områder, kan legge en demper på festen. Mot slutten av 2015 ble det også vanskeligere å få banklån, sier partner Vidar Havsgård som jobber ved Thommessens eiendomsavdeling i Bergen.

Vi tror at vi får et solid transaksjonsvolum også inn i 2016, selv om det er enkelte mørke skyer på himmelen.

-2015 fremstår like fullt som et gullår for eiendomstransaksjoner. Blant annet har vi i Bergen bistått GC Rieber Eiendom ved salget av DNB-byggene. Kjøpesummen er ca 1,5 milliarder kroner og dette er så vidt vi vet den størst transaksjonen for enkeltbygg i Bergen noen gang, sier Vidar.

Flere kjempetransaksjoner i 2015

Målt i volum av gjennomførte transaksjoner har Thommessen bistått kjøper eller selger i rundt 45 % av  transaksjonene i 2015.  Advokatene har også vært aktive innenfor rådgivning knyttet til eiendomsutvikling, leiekontrakter og tvister. Thommessens eiendomsavdeling består av en bredt sammensatt gruppe av ansatte advokater og advokatfullmektiger.

- Vi hadde ikke klart å gjennomføre alle disse transaksjonene uten vårt svært kompetente team, sier Chris.

Utvalgte transaksjoner i 2015

  • Thommessen har bistått Søylen i forbindelse med salget av Promenaden Property AS til det internasjonale eiendomsfondet Meyer Bergman. Fondet betaler i alt 5,3 milliarder kroner for eiendomsporteføljen. Les mer her.
  • Vi bistår Gjensidige Forsikring ASA med salget av 50 % av aksjene i eiendomsselskapet Oslo Areal AS til det svenske pensjonsforsikringsselskapet AMF Pensionsförsäkring AB. Vederlaget utgjør ca NOK 3,3 milliarder. Les mer her.
  • Vi bisto Tristan Capital Partners med å kjøpe en Coop-portefølje med en eiendomsverdi på ca 1,1 milliarder.
  • Vi bisto et Clarksons Platou-syndikat med å kjøpe SSBs hovedkontor i Akersveien i Oslo.
  • Vi bisto Berner Gruppen med salget av Citypassagen.
  • Vi bisto Trond Mohn/Arctic med kjøpet av DNBs hovedkontor i Bjørvika for ca 4 milliarder.
  • Vi bistår for tiden Norwegian Property i forbindelse med mulig salgsprosess knyttet til enkelte av dets eiendommer, herunder med vurdering av øvrige strategiske alternativer for selskapet.