Siden han begynte i firmaet i 2012 har Peder jobbet med prosedyre innenfor et bredt spekter av bransje- og rettsområder. I løpet av denne tiden har han opparbeidet erfaring med rettssaker for både de alminnelige domstoler og voldgift.

-Når man jobber med rettssaker går man gjennom flere ulike faser. Til å begynne med kommer klienten til deg med et faktisk problem: Han har fått et krav rettet mot seg, eller ønsker å rette krav mot noen andre. Da gjelder det i første omgang å sette seg ned for å finne ut av faktum, det vil si hva klienten driver med og hva som er bakgrunnen for kravet. Først etter denne gjennomgangen er det mulig å gjøre en rettslig vurdering av om kravet er holdbart eller ikke, og om man bør gå videre med saken. Det handler imidlertid ikke alltid kun om å få inn penger. Av og til kan det være strategiske grunner til at man går til sak – og ikke minst til at man kanskje heller bør søke andre løsninger. Også denne strategiske vurderingen må vi ha med oss når vi gir vårt råd til klienten, sier Peder.

Prosedyre og voldgift som hverdagskost

I løpet av årene i Thommessen har Peder blant annet vært med på en stor tvist vedrørende ombygging av en FPSO (en flytende oljeplattform) og flere større voldgiftssaker – for eksempel én om tolkning av kraftkontrakter og én om avtalerevisjon som følge av mistanker om korrupsjon.

Av og til kan det være strategiske grunner til at man går til sak – og ikke minst til at man kanskje heller bør søke andre løsninger.

-Det typiske for arbeidet mitt er at jeg håndterer mange saker samtidig. Det er forskjellig hvem jeg jobber med i de ulike sakene – noen håndterer jeg alene, mens andre samarbeider jeg med partnere og/eller andre advokater om. Dette er avhengig av hvor omfattende saken er.

Han beskriver arbeidsprosessen mot en rettssak for de alminnelige domstoler og voldgift som ganske lik.

-Forskjellen i en voldgiftssak er at partene selv bestemmer hvordan de vil legge det opp. Selv om man stort sett bestemmer seg for å gjennomføre saken i tråd med tvistelovens system, går det ofte fortere. Partene utpeker dessuten dommere selv – gjerne advokater eller jurister med spesialkompetanse på det aktuelle rettsområdet. Man får dermed et meget kompetent panel, men til gjengjeld har du bare én sjanse til å vinne saken, forklarer Peder.

Krangling i avansert form

For Peder er strategivalgene og argumentasjonen det mest spennende med prosedyrearbeidet. Å sette seg inn i faktum kan være en krevende prosess – særlig for en ung fullmektig uten noen særlig bransjekunnskap. God forståelse av faktum er imidlertid en forutsetning for å finne de gode, juridiske argumentene.

-Ta for eksempel saker som har med byggebransjen å gjøre. Der er det ofte svært mange tekniske detaljer man må sette seg inn i for å forstå faktum fullt ut. Når grunnarbeidet er gjort, begynner det morsomme arbeidet slik jeg ser det, nemlig spissingen av den juridiske argumentasjonen. Det som er morsomt med rettssaker er jo at du kjemper mot en motpart som gjør det han kan for å bryte opp dine argumenter. Man driver rett og slett med krangling i en litt avansert form. Det er dette man må trives med som prosedyreadvokat: å stikke hodet frem, prate litt høyt og stå for det man mener, selv om konklusjonen er usikker, sier Peder.

Det som er morsomt med rettssaker er jo at du kjemper mot en motpart som gjør det han kan for å bryte opp dine argumenter. Man driver rett og slett med krangling i en litt avansert form.

-Da jeg var helt fersk synes jeg jo at det var litt skummelt å skulle ta stilling til juridiske problemstillinger som hadde betydning for flere enn Peder Ås eller Marte Kirkerud. Ikke minst føler du deg litt liten når du skal drøfte dine konklusjoner med partnere som har tretti års erfaring og regnes som enere innen sitt felt. Samtidig lærte jeg også fryktelig mye, og det tette samarbeidet med kolleger førte til at jeg stilte veldig godt forberedt da jeg selv skulle i ilden for første gang, konkluderer han.