Fremstillingen omhandler den norske reguleringen av ulike immaterialrettslige og regulatoriske spørsmål som er særlige for legemidler. Temaene som dekkes er blant annet varemerkebeskyttelse av legemidler, herunder ved parallellhandel, tiltak mot forfalskede legemidler, apotekenes adgang til å foreta generisk bytte, markedsføring av legemidler samt salg av slike via internett.

Last ned hele artikkelen her.

Denne artikkelen ble først publisert i Pharmaceutical Trademarks 2015/16: a Global Guide, et supplement til World Trademark Review, publisert av Globe Business Media Group - IP Division. For å se hele guiden, vennligst besøk www.worldtrademarkreview.com