Oberlandsgerichthof Frankfurt har forelagt prejudisielle spørsmål til EU-domstolen. Den tyske domstolen ønsker å få avklart om en bestemmelse som begrenser forhandlere i et selektivt distribusjonssystem fra å selge via en ikke-autorisert plattform online, kan anses som konkurransebegrensende. Generaladvokat Wahl offentligjorde sitt forslag til avgjørelse 26.juli 2017 hvor det ble konkludert med at dette ikke var tilfellet.

Saken omhandler en tvist mellom Coty Germany GmbH og ett av selskapets autoriserte forhandlere, Parfumerie AKzente GmbH. Forhandleren selger Coty's kosmetikkprodukter i fysiske butikker, på egen hjemmeside og på amazon.de. I 2012 tok Coty i bruk en ny bestemmelse i sine selektive distribusjonsavtaler. Coty ønsket ikke at autoriserte distributører skulle selge produktene online via tredjeparts plattformer, ettersom disse plattformene ikke er underlagt de samme kvalitative krav som de autoriserte distributørene. Dette forhindret Parfumerie Akzente å selge produktene på amazon.de.

Generaladvokatens avgjørelse legger til grunn at beskyttelsen av produktenes image er en berettiget grunn til å benytte seg av et selektivt distribusjonssystem. Fra EU-rettens praksis i Metro I (C-167/77) har bruken av et selektivt distribusjonssystem basert på kvalitative kriterier vært akseptert så lenge (1) produktenes karakter nødvendiggjør bruken av et slikt distribusjonssystem, og (2) valget av forhandlere skjer ut fra objektive, kvalitative kriterier som er like for alle og håndheves på en ikke-diskriminerende måte, samt at (3) de anvendte kriterier begrenses til hva som er nødvendig.

Generaladvokatens avgjørelse konkluderer med at et krav om et bestemt "electronic shop window" ikke har til formål å begrense konkurransen, og må kunne tillates for å bevare produktenes luksuriøse uttrykk. Bruken av en slik salgsplattform online reduserer ikke kundebasen og begrenser ikke det passive salget. Dette skiller saken fra det absolutte forbudet som ble vurdert i Pierre Fabre-saken.

Les Generaladvokatens forslag til avgjørelse her. Det gjenstår nå å se om EU-domstolen vil følge forslaget til avgjørelse over et viktig tema.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.