Odfjell Rig Ltd er et datterselskap i Odfjell Drilling-konsernet. Odfjell Rig Ltd var deltaker i det norske kommandittselskapet som eier riggen Deepsea Bergen. Riggen var utleid på bareboat-vilkår til et beslektet selskap og riggeieren hadde overlatt management av riggen til Odfjell Drilling AS i Norge.

Høyesterett ga Odfjell Rig Ltd medhold i at inntektene fra utleie av riggen ikke var skattepliktig til Norge.

Les hele nyhetsbrevet her.