I forbindelse med årets frontfagoppgjør henvendte LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri til regjeringen med en forespørsel om å utvide permitteringsreglene. Regjerningen har vedtatt å etterkomme partenes ønske, og foreslår å endre reglene for permittering med virkning fra 1. juli 2016.

De foreslått endringene innebærer en utvidelse av permitteringsadgangen. Permitteringsperioden skal forlenges fra 30 uker til 52 uker, med følgende regler om dagpenger/lønn:

  • Ti dager med lønnsplikt for arbeidsgiver
  • 30 uker med dagpenger ved permittering
  • Fem dager med lønnsplikt for arbeidsgiver
  • 19 uker med lønnsplikt ved permittering

 

Forslaget er sendt til Stortinget, og er forventet å bli vedtatt med virkning fra 1. juli. Trolig vil også løpende permitteringer kunne bli omfattet av regelverket.

Thommessen følger saken, og vil oppdatere med ytterligere detaljer når dette foreligger.