NTK MOD 2015 er ment for modifikasjonskontrakter hvor en ny modul inngår i leveransen. Endringene i NTK MOD 2015 går stort sett i oljeselskapenes favør. Den nye standarden har ingen føringer knyttet til modenhet ved valg av prisformat, og nivåene/satsene for ansvarsgrenser er ikke lenger standardiserte.

Les hele nyhetsbrevet her.