-Vi gleder oss over å få Hanne med oss i partnerskapet. Hun har en sterk faglig profil innenfor skatt. I tillegg har hun verdifull bransje- og klientkunnskap innenfor alt fra E&P og oil service via bank og finans til forsikring. Hun vil uten tvil være et solid bidrag til Thommessens skattepraksis og firmaet for øvrig, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

-Hanne har de beste skussmål både når det gjelder advokathåndverk, teamarbeid, lederskap og når det kommer til klientservice. Hun deler vår visjon og våre ambisjoner for tiden fremover. Vi har stor tro på at vi skal få et meget godt samarbeid, forteller lederen for Thommessens skatteavdeling, Finn Backer-Grøndahl.

Hanne Skaarberg Holen er utdannet økonom fra Universitetet i Lausanne og cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Hanne er tidligere partner i Arntzen de Besche. Hun har også jobbet flere år som revisor, advokat og partner i PWC.