Oslo Børs foreslår å etablere en ny alternativ markedsplass for norske og utenlandske aksjer og andre finansielle instrumenter. Merkur Market vil fylle et tomrom mellom OTC-listen og Oslo Børs/Oslo Axess.

Les hele nyhetsbrevet her.