Thommessen har bistått Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) med kjøpet av Måkaknuten vindpark fra Norsk Vind Energi AS.

Transaksjonen ble gjennomført 5. mars 2019. Samtidig ble utbyggingsavtaler med alle leverandører til vindparken inngått.

Teamet som har bistått i saken har vært ledet av Jens Naas-BibowThomas Borch-Nielsen og Henrik Fabian Torgrimsby hadde ansvaret for henholdsvis transaksjons- og kontraktsprosessen. Teamet har i tillegg bestått av Marte Fossan Tingstad, Live Lindemark og Håkon Ness Ødegården.

Måkaknuten vindpark er lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommune, og skal etter planen stå ferdig i 2020. Parken vil ha 22 turbiner med en installert kapasitet på inntil 94,6 MWh, og vil produsere elektrisitet tilsvarende forbruket til om lag 17 000 husholdninger. Måkaknuten vindpark er naboparken til Stigafjellet vindpark, som Thommessen også bistod ewz med å kjøpe i 2018 fra Eolus Vind Norge Holding AS.