Helt siden han startet karrieren sin i Thommessen i 2007 har firmaets ferskeste og yngste partner, Christian Grüner Sagstad, arbeidet med rådgivning innen M&A- og egenkapitalmarkedstransaksjoner. Han bistår norske og internasjonale PE-aktører, investeringsbanker, børsnoterte selskaper og unoterte selskaper. Siden hans oppstart har det jevnt over vært høy aktivitet i det norske transaksjonsmarkedet, med god oppdragsmengde for advokatene som jobber innen dette området.

Det er tegn til at det generelt vil være god aktivitet i transaksjonsmarkedet fremover.

I min periode i firmaet har vi sett en betydelig økning i antall M&A-transaksjoner i SMB-markedet. En vesentlig andel av disse involverer norske og internasjonale aktører i private equity-bransjen. Dette er et marked og en bransje jeg har jobbet mye med, og som jeg vil ha fokus på fremover som partner.

Til tross for de utfordringene deler av det norske næringslivet nå står overfor, er det tegn til at det generelt vil være god aktivitet i transaksjonsmarkedet fremover, forteller han.

Alltid i toppsjiktet

Ifølge Christian er det den samlede kompetansen i Thommessen, den sterke og brede fag- og bransjeekspertisen man finner på tvers av avdelingene, i kombinasjon med den gode samarbeidskulturen i firmaet, som setter laget i stand til å levere det beste produktet til klientene.

Thommessen har i en årrekke ligget helt i toppsjiktet i Norge innenfor M&A og kapitalmarkeder. 2015 og 2014 har ikke vært noen unntak; vi har vært med på så å si alle store nynoteringer på Oslo Børs. I samme periode har vi vært involvert i 81 M&A-transaksjoner til en samlet verdi av EUR 14,3 milliarder. Klientene våre har gitt oss denne muligheten, forteller han.

Det er viktig at vi hele tiden tilstreber å sette ny bransjestandard for kvalitet på advokattjenester. Klientene ønsker seg mer verdi for pengene, og fokuset på kvalitet og effektivitet øker stadig. Innovasjon i utviklingen av fremtidens advokattjenester, blant annet innen prosjektledelse, vil være sentralt fremover. Det er vi svært bevisste på.

Klokkertro på samarbeid

Det viktigste Christian har lært gjennom sine åtte år i Thommessen, er kraften av samarbeid.

–Samarbeid har hele tiden vært et viktig element i vår arbeidskultur. Vi er et veldig godt team og har en "open door policy". Det er et sterkt fokus på å utvikle medarbeidere og det settes klare mål for den enkelte.

Min ambisjon er å fortsette og løfte frem morgendagens advokater ved å gi dem ansvar, oppfølging og muligheter til å utvikle seg.

–Selv hadde jeg fra første dag i Thommessen en klar personlig målsetning om å utvikle meg til å bli partner i firmaet. Kombinasjonen av langsiktig og målrettet egeninnsats, svært god opplæring og veiledning fra Hasse, Anders og de andre partnerne i transaksjonsavdelingen samt et usedvanlig hyggelig arbeidsmiljø i firmaet med mange dyktige kolleger, gjorde det mulig. Når mål ble nådd underveis, ble også terskelen hevet og ytterligere ansvar gitt. For meg har dette vært avgjørende for at Thommessen er stedet jeg ønsker å bli værende og satse fremover.

–Som partner blir det viktig for meg å videreføre den gode arbeidskulturen i firmaet. Min ambisjon er å fortsette og løfte frem morgendagens advokater ved å gi dem ansvar, oppfølging og muligheter til å utvikle seg, konkluderer han.