I 2015 utviklet Regjeringen i samråd med hovedorganisasjonene en strategi mot arbeidslivskriminalitet, hvor det ble lansert en rekke tiltak for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. I en fersk rapport slår Regjeringen fast at arbeidslivskriminalitet fortsatt er en stor utfordring. Kriminaliteten fremstår som mer og bedre organisert enn tidligere, og lovbrudd er godt planlagte og profesjonelt utført. Nå vil Regjeringen intensivere arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og varsler tiltak i strategien, samt etøkt fokus på gjennomføring av de som allerede er innført.

Blant annet vil Regjeringen styrke internasjonalt samarbeid, og forslag om å gjennomføre håndhevingsdirektivet er nå sendt på høring. Direktivet vil medføre skjerpede krav for utenlandske virksomheter på oppdrag i Norge, og skal bidra til mer effektivt tilsyn. Blant annet er det foreslått at virksomheter på oppdrag i Norge skal bli forpliktet til å utstede lønnsslipp og gjøre tilgjengelig timelister, arbeidsavtaler og lønnslipper på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Regjeringen vil også styrke kontroll- og tilsynssamarbeidet med offentlige myndigheter i land som sender mange arbeidstakere til Norge, og utreder en registreringsordning for utenlandske tjenesteytere som utfører oppdrag i Norge.

Forslaget er sendt på åpen høring. Høringsnotatet finnes her, med mulighet for å sende inn høringssvar.  Les høringsnotater her.

Hele rapporten fra Regjeringen og detaljer om gjennomføringen av eksisterende og nye tiltak kan leses via denne linken.