Arbeidstidsutvalget ble utnevnt av regjeringen i august i fjor for å gjennomgå og vurdere ulike sider ved organiseringen av arbeidstid. Utvalget har vært sammensatt av eksperter fra ulike fagområder, deriblant partner i Thommessen Henning Harborg.

Arbeidstidsutvalget har blant annet hatt som formål å utrede hvordan arbeidskraft best mulig kan utnyttes i fremtiden. Innstillingen fra utvalget ble levert til Regjeringen i dag, og inneholder en rekke forslag om hvordan reglene om arbeidstid bør endres.

Blant de mest interessante forslagene er et ønske om at flere arbeidstakere enn i dag skal kunne unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidstidsutvalget vil åpne for at arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne avtale at arbeidstaker har en delvis uavhengig stilling som gir rett til å unnta arbeidstaker fra de fleste bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

Videre foreslår utvalget at arbeidsgiver for ansatte som arbeider i skift eller turnus ensidig skal kunne bestemme at den alminnelig arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes, og forkorte den daglige perioden med påkrevet arbeidsfri. Etter dagens regler kan slike ordninger bare innføres etter avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte.

Arbeidstidsutvalget kommer også med forslag til endringer i reglene om blant annet kveldsarbeid og arbeidstidsordninger i institusjoner som gir omsorg eller behandling til personer med rus- eller atferdsproblemer. En kortfattet oversikt over forslagene til Arbeidstidsutvalget kan du finne her, og hele rapporten kan leses på Regjeringen sine hjemmesider eller ved å følge denne linken.

Forslagene fra Arbeidstidsutvalget sendes nå ut på høring. Vi følger utviklingen i saken og oppdatere fortløpende om status for eventuelle endringer.