-Det er en stor glede å annonsere opptaket av Henrik Hagberg til partnerskapet. Henrik er en profilert shipping- og offshoreadvokat som er anerkjent av klientene og markedet – både i Norge og internasjonalt. Hans erfaring, anerkjennelse, nettverket og personlige egenskaper vil komme klienter og kolleger til gode, sier Managing Partner i Thommessen, Sverre Tyrhaug.

Sverre får støtte fra styreleder Hans Cappelen Arnesen:

- Henriks tyngde innenfor shipping, oil service, prosjektfinansiering, ansvar- og forsikringssaker og relatert prosedyre innen "våt sjørett" utfyller teamet vårt på en svært god måte. Han vil dessuten være en verdifull ressurs i større transaksjoner og restruktureringer som involverer selskaper innen shipping og offshore.

Henrik Hagberg har over 15 års erfaring som forretningsadvokat i Wikborg Rein, og har til sammen 6,5 års internasjonal erfaring. Blant annet ledet han Wikborg Reins Kobe-kontor (Japan) i perioden 2002 til 2005, og i perioden 2009 til 2011 ledet han firmaets kontor i London. I årene 2013 til 2015 stod han i spissen for firmaets virksomhetsgruppe "Energy, Shipping & Offshore".