Etter å ha gjennomført ett år som vit.ass. ved Institutt for offentlig rett i 2013, startet Hilde karrieren som advokatfullmektig i Thommessen. I dag arbeider hun med skatterettslige problemstillinger av både nasjonal og internasjonal karakter. Blant annet jobber hun med klage- og prosedyresaker, og med skattespørsmål i forbindelse med norske og internasjonale transaksjoner og restruktureringer. 

Thommessen er et sted hvor man kan bli skikkelig god på skatt.

- Thommessens skatteavdeling er ansett som et ledende skattemiljø i Norge. Advokatene her bistår flere store norske og utenlandske klienter, og man får ta del i det som skjer i samfunnet. Partnerne i avdelingen har hatt mange høyesterettssaker av prinsipiell betydning, og har dermed bidratt til rettsutviklingen på området. Thommessen er et sted hvor man kan bli skikkelig god på skatt, sier Hilde.

- Skatt er et av de fagområdene hvor man får jobbe mye med tradisjonell juss, og det er noe av det jeg liker aller best. Samtidig er skatteretten dynamisk, med stadige endringer og et økende internasjonalt preg. Det gjelder alltid å holde seg oppdatert, og man vil aldri være helt utlært. Dette er noe av det som gjør nettopp skatterett så spennende!

Skatterett som skaper verdi for klienten

Skatteretten berører en rekke bransjer: Fra eiendomsbransjen, via finansnæringen til kraftbransjen. For å nevne noen. Å utrede skatterettslige problemstillinger innebærer at man må evne å se helheten og sammenhengene før man kan sette to streker under svaret.

- Dette er noe av det beste og verste med å jobbe med skatterett. I starten virker det veldig overveldende og ugjennomtrengelig, men etter hvert som man får en bedre forståelse av fagfeltet blir det mer og mer spennende. Det er veldig motiverende å løse problemer for klienten gjennom skatteretten. Man må alltid spørre seg: ”Hva blir den beste løsningen?”, forteller Hilde.

Det beste fra to verdener

I Thommessen samarbeider Hilde nært med både senioradvokatene og partnerne. Samtidig har hun god kontakt med andre advokatfullmektiger med samme fartstid i firmaet – en kombinasjon som gir ”det beste fra to verdener”, som hun selv sier. 

Det er veldig motiverende å løse problemer for klienten gjennom skatteretten. Man må alltid spørre seg: ”Hva blir den beste løsningen?”

- Som advokatfullmektig er det viktig å velge et fagområde man interesserer seg for. Man må også se de kommersielle aspektene når man jobber tett på næringslivet.

-I tillegg bør man like at det er mye som skjer, og at det er et høyt tempo. Arbeidet er utfordrende og uforutsigbart. Læringskurven er bratt. Samtidig er det nettopp dette som gjør at man lærer veldig mye på kort tid. Ingen dag er lik. Det liker jeg veldig godt, konkluderer hun.