Saken gjaldt spørsmål om beskatning av såkalt ”carried interest”, det vil si den andel av PE-fondets overskudd som tilfaller selskapet som er ansvarlig for forvaltningen av fondet. Spørsmålet er om slike utbetalinger skal regnes som skattepliktig lønnsinntekt for (noen av) eierne av forvaltningsvirksomheten. Dette får igjen betydning for om et rådgiverselskap, hvor disse eierne er ansatt, skal betale arbeidsgiveravgift på et tilsvarende beløp. Bakgrunnen for den aktuelle saken er en utdeling av carried interest fra et Herkules Capital-fond i 2007.

Thommessen v/ Ståle R Kristiansen og Finn Backer-Grøndahl har bistått i saken, i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm.