Forslaget innebærer reduserte krav til bemanning av energiselskaper. Forslaget vil gi økt fleksibilitet i organiseringen av nettvirksomhet, men gir ikke fullt den samme fleksibilitet for produksjonsselskaper.

Les hele nyhetsbrevet her.