Første behandling av forslaget til nye regler om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold ble gjort av Stortinget på mandag, 7. desember 2015. Lovforslaget ble vedtatt i samsvar med komiteens innstilling (se tidligere nyhetssak om innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen her). Andregangsbehandling av forslaget er berammet til fredag denne uken, 11. desember 2015, og vi forventer ingen endringer ved neste behandling. Du kan lese hele innstillingen fra komiteen her.

Det er fortsatt ikke fastsatt når de nye reglene trer i kraft, og vi vil oppdatere saken løpende.

Les mer i vårt nyhetsbrev her.