-Det er gledelig at vi nå får inn fem nye partnere fra januar 2018, dette gir oss grunnlag for ytterligere vekst og kompetansebygging, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

Rune Ulriksen Steinsland tas opp som partner innen transaksjoner, særlig knyttet til maritim næring, og Bjørn Sande Urtegaard vil ha et særlig fokus på finansiering og restrukturering.

-Rune og Bjørn har kompetansen og egenskapene som skal til for å betjene våre klienter og styrke relasjonen til disse på en god måte, sier styreleder Hans Cappelen Arnesen.

Bjørn og Rune tiltrer som partnere ved Thommessen sitt Bergenskontor. I rekken av disse to er også Espen Ommedal hentet inn som partner i Bergen fra januar 2018.  Espen har lang erfaring som utadrettet skatteadvokat, særlig innenfor omstruktureringer, transaksjoner og rederibeskatning. Med plattform i skatterådgivning er han også brukt som strategisk rådgiver innenfor transaksjoner, i tillegg til økonomiske temaer og prosjektledelse.

-Espens anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, samt hans ledelseserfaring vil gagne vårt team og klientene våre. Han har et betydelig nettverk av bransjekontakter som vi er sikre på vil være verdifullt for Thommessen, sier Trond Hatland, partner i Bergen.

Han får støtte fra Hans Cappelen Arnesen:

-Hans betydelige tyngde som skatte- og transaksjonsrådgiver og strategisk sparringpartner innenfor shipping og offshore, og andre virksomheter, utfyller våre ressurser ved Bergen-kontoret og Thommessen for øvrig, på en svært god måte. I tillegg til den juridiske kompetansen og erfaringen Espen bringer med seg, er det spennende å kunne trekke veksler på hans økonomiske kompetanse og erfaring.

I Oslo er Christian Hals og Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen utnevnt som partnere. Christian er sentral på transaksjoner innen olje og gass, og skal sammen med resten av sitt sterke team ytterligere bygge opp Thommessen sin slagkraft og tilstedeværelse i olje og gassbransjen. Bjørn Christian fortsetter som Thommessen sin spydspiss innen mva og andre avgifter.

-Christian og Bjørn Christian har hele tiden jobbet svært målrettet og strategisk med å bygge opp Thommessen som en sentral rådgiver innen områdene sine. Begge har gått gradene i firmaet og det er gledelig å kunngjøre nye partneropptak fra egne rekker, konkluderer Sverre Tyrhaug.