-Thommessen består ikke av en homogen gruppe mennesker. Folk her er forskjellige, og sammen er vi et veldig godt team som støtter hverandre. Det er ingen spisse albuer, og jeg får muligheten til å jobbe med noen av de beste i Norge. Thommessen har ikke skuffet meg, sier Nina.

Nina har jobbet ved Thommessens Bergen-kontor i over to år. Da hun kom inn i firmaet i 2013, jobber hun først og fremst med selskapsrettslige problemstillinger. Etter hvert åpnet det seg en mulighet i prosedyreavdelingen, etter at en av medarbeiderne gikk ut i dommerfullmektigpermisjon. Nina grep sjansen, byttet avdeling og begynte å jobbe med tvister innenfor arbeidsrett, under tett oppfølging av partner Trond Hatland.

Det er noe nærmest mytisk ved det å jobbe med prosedyre, som er veldig forlokkende.

-Det er noe nærmest mytisk ved det å jobbe med prosedyre, som er veldig forlokkende. I tillegg er det utrolig spennende å jobbe for og med Trond, som har prosedert en rekke profilerte saker, både i Høyesterett og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, forteller Nina.

Menneskelige hensyn først

Årene som advokatfullmektig har lært Nina mye om å håndtere klienter, om å forhandle og det å fatte beslutninger. Å ta avgjørelser innenfor arbeidsrett er sensitivt, og det er mange hensyn som må tas – både menneskelige og juridiske.

-Jeg har bistått i flere forhandlingssituasjoner – både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Jeg har fått lov til å bistå i flere saker hvor LO-advokatene eller Fagforbundet har representert motparten. Jeg har vært med på å forhandle sluttpakker, både i oppsigelsessituasjoner og i rettsmeklinger. Mange av kravene kan avgjøres på forhånd, mens andre havner i retten, forteller hun.

Vertikal læringskurve

De mellommenneskelige og etiske hensynene som må tas i arbeidsrett, er noe av det Nina liker aller best med faget. Alle sakene hun har jobbet på sammen med Trond, eller som hun senere har håndtert alene, har lært henne å stå støtt i forhandlingssituasjoner.

-Jeg vil si at jeg nærmest har hatt en vertikal utviklingskurve. Som ung kvinne kan en nok være litt for vant til å respektere eldre advokater med grått hår. Du kan bli utsatt for en del hersketeknikker fra motpartens advokat i forhandlingsmøter, men en lærer seg å håndtere sitasjonen og fortsetter å stå på for klienten.

Jeg vil si at jeg nærmest har hatt en vertikal utviklingskurve.

-I tillegg har jeg lært å gjennomføre prosedyre på en god måte. Dette lærer du ingenting om på jussen, og jeg visste ikke hva det innebar før jeg skulle stå i retten første gang. Det var slitsomt, og mye arbeid, men veldig gøy – et stort kick, rett og slett! Trond har vært en veldig viktig mentor for meg i denne utviklingsfasen, konkluderer hun.