Arbeids- og sosialkomiteen behandlet tirsdag 24.11.2015 forslag til nye regler om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold. Ny regulering har stått på trappene i flere år, og utkastet til nye regler har vært gjenstand for omfattende diskusjoner og endringer.

Hovedorganisasjonene ba tidligere i høst Stortinget om å utsette behandlingen av lovforslaget (se vår nyhetssak om dette her), men komiteen ønsker lovforslaget velkomment og dette vil nå bli sendt videre til Stortingsbehandling.

Følgende hovedpunkter fra lovforslaget er verdt å merke seg:

  • Varigheten for konkurranse- og kundeklausuler er begrenset til 12 måneder;
  • Ved konkurranseforbud skal det ytes full lønn opp til 8 G, over det ytes 70 % av lønnen. Kompensasjonen kan begrenses til 12 G.
  • Arbeidstaker har krav på skriftlig redegjørelse fra arbeidsgiver om konkurranse- og/eller kundeklausulen utløses. En slik redegjørelse er bindende for arbeidsgiver i 3 måneder etter at den er avgitt (eller til utløpet av oppsigelsestiden).

Lovforslaget skal behandles to ganger av Stortinget før lovendringen er vedtatt. Første behandling er foreløpig satt til 7. desember 2015. Vi følger utviklingen nøye og kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.