Nyhetsbrevet berører temaer som grunneiers krav på forhåndsdekning av kostnader til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med høring av konsesjonssøknad, forholdet til jordloven ved etablering av anlegg med anleggskonsesjon og siste nytt fra skjønnspraksis for utmåling av erstatning for fallrettigheter.

Les mer i vårt nyhetsbrev.