AutoStore har hovedkontor i Nedre Vats i Norge, og er en pionér innen automatiserte varelagre. Selskapets teknologi benyttes i mer enn 350 lagre i 28 land.

Thommessen bistod også EQT i 2017 da de kjøpte AutoStore fra selskapets gründere. Siden den gang har AutoStore opplevd en eksponentiell vekst, med en firedobling av driftsinntektene, en 4,5-ganger økning i EBITDA-resultatet og en dobling i antall ansatte.

Transaksjonen er gjenstand for godkjenninger fra relevante myndigheter og ventes å bli sluttført i løpet av tredje kvartal 2019.