-Thommessen har i en årrekke ligget helt i toppsjiktet i Norge innenfor M&A og kapitalmarkeder.  Vi har i både 2014 og 2015 vært med på så å si alle store nynoteringer på Oslo Børs, og målt i innhentet kapital hadde vi i 2014 en markedsandel på 93 % og i 2015 på 90,5 %. Det siste året har vi vært med på 67 M&A-transaksjoner til en samlet verdi av EUR 12,2 mrd. Christian har vært en sentral rådgiver i flere av disse prosessene. Hans erfaring og faglige ekspertise på området kommer både klienter og kolleger til gode, forteller styreleder i Thommessen Hans Cappelen Arnesen.

Christian startet sin karriere i Thommessen som trainee i 2007. Siden den gangen har han gått gradene i firmaet: Fra advokatfullmektig i 2007, via fast advokat i 2012 til senioradvokat i 2014 og partner fra 1. januar 2016. Christian har lang erfaring med fusjoner, oppkjøp og egenkapitalmarkedstransaksjoner, og han bistår en rekke private equity-firmaer, investeringsbanker, børsnoterte selskaper og unoterte selskaper.