Thommessen har skrevet de norske kapitlene i "Capital Markets Global Guide" for Thomson Reuters. Guiden inneholder generell informasjon om markedene og den nasjonale reguleringen. Ylva B. Gjesdahl Petersen, Solveig Fagerheim Bugge og Anders Arnkværn har skrevet kapittelet om det norske egenkapitalmakedet, mens Halvor Mansåker og Morten Emil Bergan har skrevet kapittelet om det norske gjeldsmarkedet.

De norske kapitlene inneholder blant annet en beskrivelse av norske markedsplasser, trender, tilsynsmyndigheter, noteringsregler, tilbudsregler, prospektregler og atferdsregler.

Her kan du lese kapittelet om egenkapital.

Her kan du lese kapittelet om gjeldsinstrumenter.