Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup-feltet ble overrakt olje- og energiministeren 13. februar. Gigantfeltet strekker seg over tre lisenser og det forventes at feltet vil produsere 1,8 – 2,9 milliarder fat olje. Ved full produksjon kan dette utgjøre 25 % av norsk oljeproduksjon.

Oljen skal skipes i rør fra feltet til Mongstad-terminalen for behandling, lagring og utskipning. Rune Solberg og Ellen Karina Sødal har i over et år bistått Petoro AS i forhandlingene om betingelsene for ilandføringen til Mongstad.