Jacobs Douwe Egberts-konsernet, som for to og et halvt år siden gikk inn i Kaffehuset Friele, har nå også kjøpt opp Coops virksomhet.

Transaksjonen ble godkjent av konkurransemyndighetene i sommer.

Jacobs Douwe Egberts har vært bistått av et team ledet av Hans Olav Lindal og Karl O. Wallevik.