Avtalen om befraktningssamarbeid er inngått mellom de fem tørrlastrederiene Bocimar International NV, C Transport Maritime, Golden Union Shipping Co S.A., Golden Ocean Group Limited og STAR BULK CARRIERS CORP.

Samarbeidsavtalen går ut på at bortfraktning av Capesize-tonnasjen fra de respektive tørrlastrederne vil bli samordnet, noe som vil gi besparelser knyttet til kostnader, reisetid og klimagassutslipp.

Capesize Chartering vil være i drift i løpet av annen halvdel av februar 2015.