Stortingets behandling av lovforslaget om å regulere konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold blir trolig utsatt. Forslaget, som vi gjorde rede for i vårt nyhetsbrev i april i år, går i hovedsak ut på at det skal kunne inngås konkurranseklausuler dersom virksomheten har et særlig behov for dette, men at slike skal ha en maksimal varighet på 12 måneder og gi arbeidstaker rett til kompensasjon tilsvarende full lønn hele karanteneperioden.

LO og NHO mener regjeringens forslag er mangelfullt utredet, og har i et felles brev bedt om at behandlingen utsettes inntil videre. Partene har signalisert at de vil se nærmere på lovforslaget i tariffoppgjøret neste år for å finne et riktigere balansepunkt mellom arbeidstakers interesser og virksomhetens behov.

Thommessen følger saken nøye, og vi vil komme ut med et nyhetsbrev om utviklingen så fort det foreligger konkrete resultater i denne prosessen.